Ściegi spoiny w złożeniach

Można dodawać uproszczone ściegi spoiny do złożeń. Uproszczone ściegi spoiny stanowią odciążoną, prostą reprezentację ściegów spoiny.

W poprzednich wersjach SOLIDWORKS ściegi spoiny były dodawane jako komponenty złożenia. Ta metoda nie jest już obsługiwana. Można jednak nadal edytować istniejące komponenty ściegu spoiny.

Aby dodać ścieg spoiny do złożenia, należy wykonać jedną z następujących czynności:

 • Kliknąć Operacja złożenia (karta Złożenie w CommandManager), a następnie przycisk Ścieg spoiny .
 • Kliknąć Wstaw > Operacja złożenia > Ścieg spoiny.
 • Kliknąć Ścieg spoiny (pasek narzędzi Konstrukcje spawane).

Szczególne okoliczności dotyczące ściegów spoiny w złożeniach:

 • Ścieg spoiny może dotyczyć tylko dwóch komponentów (a nie trzech i więcej). Na przykład: w tym złożeniu, aby zespawać belkę z dwiema płytami, potrzebne są dwa ściegi spoiny.
  Pierwszy ścieg spoiny: Drugi ścieg spoiny:
 • Ściegi spoiny można dodawać tylko pomiędzy komponentami najwyższego poziomu (części lub złożeń). Przykład: Złożenie zawiera dwie części, P1 i P2, a także podzespół, SA3. Podzespół zawiera dwie części, P11 a także P12.
  • Ściegi spoiny można dodać pomiędzy częściami P1 i P11, ponieważ dodajemy je pomiędzy częścią najwyższego poziomu i podzespołem najwyższego poziomu.
  • Nie można dodać ściegu spoiny pomiędzy P11 a P12, ponieważ są one komponentami tego samego podzespołu. Otworzyć dokument podzespołu, aby dodać ścieg spoiny.
 • Można dodawać ściegi spoiny pomiędzy komponentami odciążonymi. Ściegi spoiny pojawiają się jak zwykle w obszarze graficznym oraz w Folderze spoin w drzewie operacji FeatureManager.
  Jeżeli podzespół jest odciążony, spoiny w nim zawarte nie są widoczne w obszarze graficznym ani w drzewie operacji FeatureManager.