Dış Referanslar

Bir belge çözümü için başka bir belgeye bağımlıysa bir dış referans oluşturursunuz. Referans verilen belge değişirse bağımlı belge de değişir.

Bir montajda, başka bir bileşenin geometrisine referans veren bir bileşen üzerinde bağlam içi unsur oluşturabilirsiniz. Bağlam için unsurun başka bir bileşene bir dış referansı vardır. Referans verilen bileşendeki geometriyi değiştirirseniz ilişkili bağlam içi unsur da buna göre değişir.

Bir parça veya unsurun dış referanslarını listelemek için parça veya unsura sağ tıklayın veya güncelleme tutucuya sağ tıklayıp Dış Referanslar seçeneğine tıklayın.

Dış Referans Kuralları

  • Bir bileşenin kendi kendisine bir dış referansı (bir dairesel referans) olamaz.
  • Örnekler farklı konfigürasyonlarda olsa bile, bir parçanın bir örneğini aynı parçanın başka bir örneğinin bir unsurunu oluşturmak için referans veremezsiniz.
  • Bir parçayı, ikinci parçası ilk parçasından türeterek oluşturulan diğer bir parçayla değiştiremezsiniz.