Ayarları Kopyala Sihirbazı

Ayarları Kopyala Sihirbazı, sistem ayarlarını kullanıcılara, bilgisayarlara veya profillere kaydeder, geri yükler ve yayar.

Ayar Kopyalama Sihirbazı'nı SOLIDWORKS yazılımındaki Araçlar > Ayarları Kaydet/Geri Yükle seçeneğinden veya Başlat > TÜM PROGRAMLAR > SOLIDWORKS > SOLIDWORKS ARAÇLARI > Ayar Kopyalama Sihirbazı seçeneğine tıklayarak başlatabilirsiniz.
Araçlar > Ayarları Kaydet/Geri Yükle seçeneğini belirlediğinizde, Ayar Kopyalama Sihirbazı siz geçerli kullanıcı ayarlarınızı kaydederken ya da geri yüklerken SOLIDWORKS yazılımının çalışır halde kalmasına olanak tanıyan özel bir modda çalışır.

SOLIDWORKS yazılımı için seçenekleri belirlediğinizde bu ayarlar bir kayıt defteri dosyasına kaydedilir ve yazılım, bir SOLIDWORKS sürümünden diğerine bu ayarları tanır. Kullanıcıların çoğunun bu ayarları korumak için bir işlem yapmaları gerekmez. Ancak ayarları dağıtmak için Ayarları Kopyala Sihirbazı'nı kullanabilirsiniz.

Aşağıdakiler için sistem ayarlarını kopyalayabilir veya geri yükleyebilirsiniz:

  • Sistem seçenekleri
  • Araç çubuğu düzeni (Tüm araç çubukları veya yalnızca Makro araç çubuğu)
  • Klavye kısayolları
  • Fare hareketleri
  • Menü özelleştirme
  • Kayıtlı görünümler

Ayarları bir dosyaya kaydedersiniz ve ardından bunları aşağıdaki kayıt defterlerine geri yüklersiniz:

Profil Kayıt Defteri
Geçerli kullanıcı Geçerli kullanıcı için GEÇERLİ_KULLANICI
Bir ya da daha çok ağ bilgisayarı Seçili bilgisayarlar için YEREL_MAKİNE
Bir ya da daha çok gezici kullanıcı profili Seçili kullanıcılar için GEÇERLİ_KULLANICI
Yalnızca sistem yöneticileri ayarları ağ bilgisayarlarına veya gezici kullanıcı profillerine kopyalamalıdır. Ayarları ağ bilgisayarlarına geri yüklediğinizde, ayarlar belirtilen bilgisayarlardaki yeni SOLIDWORKS kullanıcıları için geçerli olur. Ayarları gezici kullanıcı profillerine, yalnızca şirketiniz gezici kullanıcı profilleri kullanıyorsa geri yükleyebilirsiniz.

Kullanıcıların bu seçenekleri değiştirmesini engellemek için Ayar Yönetici Aracı'nı kullanarak SOLIDWORKS yazılımı dağıtılırken veya yükseltilirken uygulanan sistem seçeneklerini belirleyebilirsiniz.

Ayar Yönetici Aracı, SOLIDWORKS yönetim görüntüsüyle birlikte yüklenir. Aracı, görüntüyü depoladığınız konumdan çalıştırabilirsiniz. Daha fazla bilgi için bkz. Kurulum ve Yönetim Yardımı.