Yazdırma Ayarları

Teknik resimlerinize en uygun çizgi kalınlıklarını belirleyebilirsiniz.

Çizgi kalınlığı hakkındaki ek bilgilere bakın (MySolidWorks.com adresine dış bağlantı).

Yazdırma Ayarları için Özel Çizgi Kalınlığı

Teknik resim belgeleri ve şablonları için yazdırma ayalarında kullanılan çizgi kalınlığını teknik resim belge özelliklerinden ayarlayabilirsiniz.

Teknik resimlerden yazdırılan çizgilerin kalınlığını ayarlamak için:

  1. Seçenekler (Standart araç çubuğu) öğesine tıklayın.
  2. Görüntülenen kalınlık ayarları için yazdırma çizgisi kalınlığını ayarlayın.


    Yazdırma işlemi sırasında bir belge için yazdırılan çizgi kalınlığını değiştirmek için Yazdır iletişim kutusunda Çizgi Kalınlığı'nı tıklayın.

Yazdırılan Çizgi Kalınlığını Ayarlama

Teknik resim belgeleri ve şablonları için yazdırma ayalarında kullanılan çizgi kalınlığını teknik resim belge özelliklerinden ayarlayabilirsiniz.

Teknik resimlerden yazdırılan çizgilerin kalınlığını ayarlamak için:

  1. Dosya > Yazdır öğesini seçin ve Çizgi Kalınlığı öğesini tıklayın.
  2. Belge Özellikleri'nden Çizgi Kalınlığı'nı seçin.


  3. Gösterilen kalınlıkları yazdırmak için herhangi bir varsayılan değeri gerektiği gibi değiştirin.
  4. Tamam'ı iki kez tıklayın.
Şablonlar için teknik resimlerden basılan çizgilerin kalınlığını ayarlamak için yukarıdaki adımları uygulayın, ardından teknik resmi şablon olarak kaydedin.