Stil

Ölçümlendirme ve çeşitli detaylandırmalar (Notlar, Geometrik Tolerans Sembolleri, Yüzey Cilası Sembolleri ve Kaynak Sembolü) için, kelime işleme belgelerindeki paragraf stillerine benzer stiller tanımlayabilirsiniz. Detaylandırmalarla stil kullanırken sık kullanılan sembolleri tekrarlayabilirsiniz.

Stillerle şunları yapabilirsiniz:
  • Bir ölçümlendirme veya detaylandırma özelliğini stilin parçası olarak kaydetmek.
  • Referans verebilmek için stilleri adlandırmak.
  • Stilleri birden çok ölçümlendirme veya detaylandırmaya uygulamak.
  • Stil eklemek, güncellemek ve silmek.
  • Stil kaydetmek ve yüklemek. Ayrıca başka belgelerden kaydedilen ve başka klasörlerde bulunan stilleri de yükleyebilirsiniz.
  • Tasarım Kitaplığı ile stilleri global olarak kullanmak.
Stillerin işlevleri şunları içerir:
  • Bir detaylandırma eklerken stil kullanan bir öğeyi önceden seçebilirsiniz ve o stil yeni öğe için varsayılan olur. İlk önce bir konumu tıklarsanız yeni öğeler için stil kullanılmaz.
  • Delik Bilgileri ile oluşturulan ölçümlendirmelere stil uygulayamazsınız.
  • Model Öğeleri Ekle'yi kullanarak bir parça veya montajdan teknik resme ölçümlendirme eklediğinizde, ölçümlendirmelerin stilleri orijinal modele ait olur ve eklenen ölçümlendirmelere teknik resim stilleri atayamazsınız. Bunun yerine teknik resme parça veya montaj stilleri yükleyebilirsiniz. Bu durumda, teknik resimdeki stillerde yapılan değişiklikler parça veya montaj belgelerindeki stilleri de değiştirir.
  • Teknik resimlere parça veya montaj stilleri yükleyebilirsiniz. Teknik resimdeki stillerde yapılan değişiklikler parça veya montaj belgelerindeki stilleri de değiştirir.
Stil uzantıları:
Ölçümlendirmeler .sldstl
Notlar .sldnotestl
Geometrik Tolerans Sembolleri .sldgtolstl
Yüzey Cilası Sembolleri .sldsfstl
Kaynak Sembolleri .sldweldstl

Stiller .sldfvt dosya uzantısını da destekler.