Model Öğeleri PropertyManager'ı

Model Öğeleri PropertyManager'ını açmak için:

Bir teknik resimde Model Öğeleri Tool_Model_Items_Annotation.gif (Detaylandırma araç çubuğu) veya Ekle > Model Öğeleri öğesine tıklayın.

Kaynak/Hedef

Kaynak


Tüm model Model öğelerini tüm modele ekler.
model_items_entire_model.gif
Seçili unsur Grafik alanında seçtiğiniz unsur için model öğeleri ekler.
model_items_selected_feature.gif
Seçilen bileşen (yalnızca montaj teknik resimleri) Grafik alanında seçtiğiniz bileşen için model öğeleri ekler.
model_items_selected_component.gif
Yalnızca montaj (yalnızca montaj teknik resimleri) Yalnızca montaj unsurları için model öğeleri ekler. Örneğin, Uzaklık ve Açı montaj ilişkileri gibi yalnızca montajda bulunan ölçümlendirmeler ekleyebilirsiniz.
model_items_only_assy.gif
Öğeleri tüm görünümlere al Çalışma sayfasındaki tüm teknik resim görünümlerine model öğeleri ekler. İşareti kaldırıldığında model öğelerini almak istediğiniz teknik resim görünümlerini seçmeniz gerekir.
Hedef görünüm(leri) Model öğelerinin ekleneceği teknik resim görünümlerini listeler. Bu seçenek Öğeleri tüm görünümlere al işareti kaldırıldığında kullanılabilir.

Ölçümlendirmeler


dim_for_drawing.png Düğmesi Teknik Resim için işaretli  
Teknik Resim için işaretli değil  
PM_number_of_instances.png Örnek/Döngü Sayıları Bir çoğaltmadaki Örnek Sayısı için tamsayı değerini ekler.
model_items_inst_rev_counts.gif
PM-Toleranced_dimensions.png Toleranslı Ölçümlendirmeler Yalnızca toleransa sahip olan ölçümlendirmeleri ekler.
PM_hole_wizard_profiles.gif Delik Sihirbazı Profilleri Delik Sihirbazı ile oluşturulan delikler için çapraz kesit çiziminin ölçümlendirmelerini ekler.
PM_hole_wizard_locations.gif Delik Sihirbazı Konumları Delik Sihirbazı ile oluşturulan delikler için çapraz kesit çiziminin ölçümlendirmelerini ekler.
    model_items_hole_wiz.gif
Delik Bilgisi Delik sihirbazı unsurlarına delik bilgisi detaylandırmalarını ekler.
model_items_hole_callout.gif
  Tekrarlayanları ayıkla Yalnızca tek model öğelerini ekler; tekrarlayan öğeler eklenmez.

Detaylandırmalar

Tümünü seçer. Mevcutsa aşağıdaki model öğelerini ekler. Yoksa gerektiğinde tek tek öğeleri seçin.


Notlar Kaynak Sembolleri
Yüzey Cilası Tırtıl
Geometrik Toleranslar Dolu Kaynak Gösterimi
Datumlar Kozmetik Diş Açma (yalnızca montaj teknik resimleri)
Datum Hedefleri    

Referans Geometri

Tümünü seçer. Mevcutsa aşağıdaki model öğelerini ekler. Yoksa gerektiğinde tek tek öğeleri seçin.


Düzlemler Kütle Merkezi
Eksenler PM_Decals_Mapping_Select_Surfaces.gif Yüzeyler
Orijinler Eğriler
Noktalar Tesisat Noktaları

Seçenekler


Gizli unsurlardan öğeleri ekle. Gizli unsurlar için model öğeleri ekler. Gizli model öğelerine ait olan detaylandırmaların eklenmesini önlemek için bu seçeneğin işaretini kaldırın. Gizli model öğeleri filtrelenirken performans yavaşlar.
Çizimde ölçümlendirme yerleştirme kullan Parçadan teknik resimlerdeki aynı konuma model ölçümlendirmeleri ekler.

Katman PM_Layer.gif

Model öğelerini belirlenen teknik resim katmanına ekler.