Bir Montajda Bir Parça Oluşturma

Bir montajın bağlamında yeni bir parça oluşturabilirsiniz. Bu yolla, parçayı tasarlarken diğer montaj bileşenlerinin geometrisini kullanabilirsiniz.

Başka bir montajın bağlamında yeni bir alt montaj da oluşturabilirsiniz. Bkz. Yeni Alt Montaj Ekleme.

Başlamadan önce:

Yeni bağlam içi bileşenleri kaydetmek için varsayılan davranışı belirleyin. Bunları ayrı harici parça dosyaları olarak veya montaj dosyasında sanal bileşenler olarak kaydedebilirsiniz. Bkz. Yeni Bağlam İçi Bileşenler Kaydetme.

Bir montaj içinde bir parça oluşturmak için:

 1. Yeni Parça öğesine (Montaj araç çubuğu) veya Ekle > Bileşen > Yeni Parça öğesine tıklayın.
 2. Dışarıdan kaydedilen parçalarda, Farklı Kaydet iletişim kutusunda yeni parça için bir ad girin ve Kaydet'i tıklayın.
 3. Bir düzlem veya düzlemsel yüz seçin (işaretçi iken).
  Düzenleme odağı, yeni parça olarak değişir ve yeni parçada bir çizim açılır. Yeni parçanın Yerinde düzlemi ile seçili düzlem veya yüz arasında bir Yerinde (çakışık) montaj ilişkisi eklenir. Yeni parça, Yerinde montaj ilişkisi ile tam olarak konumlandırılır. Parçayı konumlandırmak için ek montaj ilişkisi gerekmez. Bileşeni yeniden konumlandırmak isterseniz öncelikle Yerinde montaj ilişkisini silmeniz gerekir.

  Yeni parça FeatureManager tasarım ağacında görünür. Dışarıdan kaydedilen parçalar, Parçan biçiminde bir ad ile görüntülenir. Sanal bileşenler, [Parçan^montaj_adı] biçiminde bir adla görüntülenir.

  İçeriden kaydedilen parçalar için bir düzlem seçmek yerine, grafik alanının boş bir bölgesine tıklayabilirsiniz (imleç olduğunda). Montaja boş bir parça eklenir. Boş parça dosyasını düzenleyebilir veya açabilir ve geometri oluşturabilirsiniz. Parçanın orijini montajın orijini ile çakışıktır ve parçanın konumu sabittir.
 4. Kendi başına bir parça oluşturmak için kullandığınız tekniklerden yararlanarak parça unsurlarını şekillendirin. Montajdaki diğer bileşenlerin geometrisini gerektiği gibi referanslandırın.
  Bir unsuru Up To Next seçeneği ile ekstrüze ediyorsanız sonraki geometri aynı parça üzerinde olmalıdır. Montajdaki bir diğer bileşen üzerindeki bir yüzeye veya bir montaj unsurunun bir yüzeyine ekstrüzyon yapmak için Yüzeye Kadar seçeneğini kullanın.
 5. Düzenleme odağını montaja geri döndürmek için Bileşeni Düzenle'yi (Montaj araç çubuğu) tıklayarak seçili durumdan çıkarın veya Onaylama Köşesi'nde seçeneğini tıklayın.
  Bir sanal bileşeni kendi dış dosyasına kaydetmek için, bileşeni sağ tıklayın ve Parçayı Kaydet (Dış Dosyaya) öğesini seçin. Bunun dışında, montajı kaydederken parçayı montajın içine veya bir dış dosyaya kaydetmeyi seçebilirsiniz.