Yeni Alt Montaj Ekleme

Montaj hiyerarşisinin herhangi bir düzeyine yeni, boş bir alt montaj ekleyebilirsiniz. Ardından, buna çeşitli yollarla bileşen ekleyebilirsiniz.

Başlamadan önce:

Yeni bağlam içi bileşenleri kaydetmek için varsayılan davranışı belirleyin. Bunları ayrı harici parça dosyaları olarak veya montaj dosyasında sanal bileşenler olarak kaydedebilirsiniz. Bkz. Yeni Bağlam İçi Bileşenler Kaydetme.

Yeni bir alt montaj eklemek için:

 1. Aşağıdakilerden birini yapın:
  • FeatureManager tasarım ağacında, ya en üst düzeydeki montaj simgesini ya da var olan bir alt montaja ait simgeyi sağ tıklayın ve Yeni Alt Montaj Ekle öğesini seçin.
  • Yeni Montaj öğesine (Montaj araç çubuğu) veya Ekle > Bileşen > Yeni Montaj öğesine tıklayın.

  FeatureManager tasarım ağacında, boş bir alt montaj, seçili montajın son bileşeni olarak eklenir. Sanal alt montajlar [Assemn^assembly_name] biçiminde bir ad ile görüntülenir. Dışarıdan kaydedilen alt montajlar Assemn biçiminde bir ad ile görüntülenir.

 2. Alt montaja bileşenlerin eklenmesi:
  • Zaten montajda olan bir bileşeni alt montaja taşımak için bkz. FeatureManager Tasarım Ağacında Bileşenleri Sürükleme veya Montaj Yapısı Düzenleme.
  • Var olan, kayıtlı bir bileşeni alt montaja eklemek için, FeatureManager tasarım ağacında alt montaj simgesini sağ tıklayın ve Alt Montajı Düzenle öğesini seçin. Ardından Montaja Bileşen Ekleme yöntemlerinden birini kullanarak bileşenleri ekleyin.
  • Bir alt montaja yeni bir bileşen eklemek için, alt montajı kendi penceresinde düzenlemeniz gerekir. En üst düzeydeki montajı düzenlerken bir alt montaja yeni bir bileşen ekleyemezsiniz. Bununla birlikte, alt montajı daha üst düzeydeki bir montajın bağlamında düzenlerken yeni bir bileşen ekleyemezsiniz. FeatureManager tasarım ağacında alt montaj simgesini sağ tıklayın ve Montajı Aç öğesini seçerek alt montajı kendi penceresinde açın. Ardından, yeni bir bileşen ekleyin.
Bir sanal bileşeni kendi dış dosyasına kaydetmek için, bileşeni sağ tıklayın ve Montajı Kaydet (Dış Dosyaya) öğesini seçin. Bunun dışında, montajı kaydederken alt montajı montajın içine veya bir dış dosyaya kaydetmeyi seçebilirsiniz.