Montaj Yapısı Düzenleme

Montaj Yapısı Düzenleme iletişim kutusunda, montaj hiyerarşisini yeniden düzenlemek için bileşenleri bir seviyeden diğerine taşıyabilirsiniz.

Aşağıdakiler, tek bir işlem için seçilen tüm bileşenler için geçerlidir:
 • Bileşenler, tek bir üst öğe montaj içinde aynı düzeyde olmalıdır.
 • Bileşenler, aynı hedef montaja taşınmalıdır.

Montaj yapısını değiştirmek için:

 1. Araçlar > Bileşenleri Yeniden Düzenle öğesini tıklayın.
 2. Taşımak istediğiniz bileşenleri FeatureManager tasarım ağacında veya grafik alanında seçin.
  İletişim kutusunda, seçili bileşenler Taşınacak Bileşenler kısmında listelenir.
 3. Hedef montaj kutusunu tıklayın, ardından FeatureManager tasarım ağacında uygun montaj simgesini tıklayın.
  Taşıma işlemi sonucunda herhangi bir bileşen veya unsur silinecekse iletişim kutusu genişleyerek etkilenen öğelerin listesini görüntüler.
 4. Taşı öğesini tıklayın.
  Bileşen simgesi, hedef montajın bileşen bölümünün sonunda gösterilir.

FeatureManager Tasarım Ağacında Bileşenleri Sürükleme

Bileşenleri, FeatureManager tasarım ağacında sürükleyerek yeniden sıralayabilir ve yeniden düzenleyebilirsiniz.

Yeniden Dizme

Bir seviye içindeki bileşenlerin sırasını değiştirebilirsiniz. Varsayılan olarak, montaj bileşenleri FeatureManager tasarım ağacında eklendikleri sırada görüntülenirler. Aynı sıralama, montajın çiziminde malzeme listesinde de kullanılır. Montajdaki sıralamayı değiştirerek malzeme listesindeki sırayı kontrol edebilirsiniz.

Yeniden düzenleme

Bileşenleri bir alt montajdan başka bir alt montaja, daha yüksek bir seviyeden bir alt montaja ve bir alt montajdan daha yüksek bir seviyeye taşıyarak montajın hiyerarşisinin yeniden düzenleyebilirsiniz. Bileşenleri yeniden düzenlemek için Araçlar > Bileşenleri Yeniden Düzenle öğesine tıklayabilir ve Montaj Yapısı Düzenleme iletişim kutusunu kullanabilirsiniz.

FeatureManager tasarım ağacındaki bileşenleri taşımak için:

FeatureManager tasarım ağacında, taşımak istediğiniz bileşeni sürükleyin.
Aynı anda birden çok bileşen taşımak için Ctrl + sürükle işlemi yapabilirsiniz.
Diğer bileşenler üzerine gittikçe imleç, bileşeni oraya bıraktığınızda ne olacağını belirtecek şekilde değişir.
Bir parça üzerine sürüklediğinizde:
İmleç Eylem
Parçanın hemen altındaki bileşeni, o parça ile aynı montaj seviyesine yerleştirir.

Bir alt montaj üzerine sürüklediğinizde:
İmleç Eylem
(Alt montaj adı üzerine gelin.) Bileşeni, alt montajın içine, o alt montajın diğer bileşenleri ile aynı seviyeye yerleştirir.

Taşıma işleminin sonucu olarak herhangi bir bileşen veya özellik silinecekse Montaj Yapısı Düzenleme iletişim kutusu açılır ve etkilenen öğeleri listeler.

(Alt montaj simgesi üzerine gelin.) Bileşeni, alt montajın hemen altına, o alt montaj gibi aynı montaj seviyesine yerleştirir.

Bir alt montajın adı veya simgesi üzerine sürüklerken Alt tuşuna basarsanız bileşen, alt montajın hemen altına yerleştirilir.