Esnek Alt Montajlar

Varsayılan olarak, bir alt montaj oluşturduğunuzda bu alt montaj serttir. Üst öğe montaj içinde, alt montaj tek bir birim gibi hareket eder ve bileşenleri birbirine göre hareket etmez. Ancak, alt montajları esnek kılabilirsiniz. Bu, üst öğe montaj içinde bir alt montajın tek tek bileşenlerinin hareketine izin verir.

Bir motor montajında bulunan bir piston alt montajının bileşenlerini hareket ettirmek istemeniz, bu işlevin yararına bir örnek olabilir. Bileşenleri bir alt montaj olarak gruplandırmış haldeyken pistonun bileşenlerini tek tek hareket ettirebilirsiniz.

Esnek alt montajlarla ilgili aşağıdakileri unutmayın:

Montaj İlişkileri Esnek bir alt montaj içindeki montaj ilişkileri, üst öğe montajın montaj ilişkileri ile eş zamanlı olarak çözülür. Dolayısıyla, bir alt montaj bileşenini hareket ettirmek veya döndürmek, alt montaj ve onun üst öğesindeki montaj ilişkilerini ihlal etmez. Bir bileşen sadece kendi montaj ilişkilerine uygun serbestlik derecesi içinde hareket eder.
Çoklu Örnekler Üst öğe montajın aynı konfigürasyonuna alt montajın birden fazla örneğini ekleyebilirsiniz. Bazı örnekleri sert, diğerlerini esnek kılabilirsiniz ve farklı örneklerde alt montaj bileşenlerinin konumları farklı olabilir.

Alt Montajı Esnek Hale Getirme

Alt montajı esnek hale getirmek için:

 1. FeatureManager tasarım ağacında bir alt montaja tıklayın ve Bileşen Özellikleri öğesini seçin.
 2. İletişim kutusunda, Farklı çöz altında Esnek öğesini seçin ve ardından Tamam öğesine tıklayın.
  Esnek hafif alt montajlar için kullanılamaz.
  Bileşen Özellikleri iletişim kutusu diğer alt montaj özelliklerini değiştirmenize imkan tanır. Yalnızca alt montajı esnek kılmak istiyorsanız bağlam araç çubuğundaki Alt Montajı Esnek Yap öğesine tıklayabilirsiniz.
  FeatureManager tasarım ağacında, simge şeklinde değişerek alt montajın esnek olduğunu gösterir.

Esnek ve Katı Durumlar Arasında Geçiş Yapma

Alt montaj kısayol çubuğundan alt montajlar için esnek ve sert durumlar arasında geçiş yapabilirsiniz.

Sert bir alt montajı esnek hale getirmek için:

 1. Sert alt montaj içeren bir montaj açın.
 2. FeatureManager tasarım ağacında, sert alt montaja tıklayın ve Alt Montajı Esnek Yap öğesine tıklayın.
  Esnek alt montajı sert hale getirmek için alt montaja tıklayın ve Alt Montajı Katı Yap öğesine tıklayın.

  Ayrıca, Esnek veya Sert (Montaj araç çubuğu) öğesine de tıklayabilirsiniz.

  Birden çok konfigürasyona sahip modellerde bu yöntemi uygulamak yalnızca etkin konfigürasyonu etkiler.