Bir Montajda FeatureManager Tasarım Ağacı

FeatureManager tasarım ağacı montajlar için şu öğeleri gösterir:

  • Üst seviye montaj (birinci öğe)
  • Örneğin, Detaylandırmalar ve Montaj İlişkileri gibi çeşitli klasörler
  • Montaj düzlemleri ve orijini
  • Bileşenler (alt montajlar ve bireysel parçalar)
  • Montaj unsurları (kesmeler ve delikler) ve bileşen çoğaltmaları
  • Gruplanmış bileşenler

Bileşen adının yanındaki simgesini tıklayarak her bileşeni genişletebilir veya daraltabilir, ayrıntılarını görüntüleyebilirsiniz. Ağaçtaki tüm öğeleri daraltmak için, ağaçta herhangi bir yeri sağ tıklayın ve Öğeleri Daralt'ı seçin.

Bir montaj içinde aynı bileşeni çok defa kullanabilirsiniz. Bileşenin montajdaki her kullanımı için, <n> soneki artırılır.

FeatureManager tasarım ağacında, bir bileşen adının o bileşenin diğer bileşenlerle olan ilişkilerinin durumunu veren bir öneki olabilir. Önekler:

(-) Eksik tanımlı
(+) Aşırı tanımlı
(f) Sabitlenmiş
(?) Çözümlenmedi

Bir önekin olmaması, bileşenin konumunun tamamen tanımlı olduğunu gösterir. Montaj ilişkisi sembolleri ve hata mesajları hakkında bilgi için bkz. Montaj İlişkisi Hataları.