Ukryj spis treści

Diagnoza importu - Informacje ogólne

Diagnoza importu naprawia wadliwe powierzchnie, łączy naprawione powierzchnie w zamknięte obiekty i przekształca zamknięte obiekty w bryły.

Aby rozpocząć Diagnozę importu, należy:

 • Kiedy importujemy model z wadami, komunikat zapyta czy chcemy uruchomić Diagnozę importu. Kliknąć Tak.
 • Przy otwartym modelu, kliknąć Diagnoza importu (pasek narzędzi Narzędzia) lub Narzędzia > Diagnoza importu.

  Otwarty zostanie menedżer właściwości PropertyManager Diagnostyka importu.

Omawiana funkcja naprawy jest konieczna, ponieważ importowane dane powierzchniowe często zawierają problemy, które uniemożliwiają ich przekształcenie w prawidłowe bryły. Problemy te to między innymi:
 • Błędna geometria powierzchni
 • Błędna topologia powierzchni (krzywe przycięcia)
 • Przylegające powierzchnie, których krawędzie leżą blisko siebie, lecz nie stykają się, tworząc przerwy pomiędzy powierzchniami
Diagnoza importu znajduje problemy poprzez:
 • Wykonanie kontroli używanych przez Narzędzia > Sprawdź.
 • Wykonanie dodatkowych kontroli, takich jak zachodzące na siebie powierzchnie.
 • kontrola występowania dokładnych, nie uproszczonych powierzchni, będących b-splajnami, które są planarne, cylindryczne itp., a przez to mogą zostać zastąpione równoważnymi powierzchniami analitycznymi, co poprawia wydajność i ułatwia tworzenie odniesień w modelu.
  Dokładne oznacza tolerancję < 10-8. Wyszukiwanie ścian o mniejszej dokładności (pomiędzy 10-5 a 10-8) byłoby niepraktycznie powolnym zadaniem, lecz można ręcznie wybrać ściany i kliknąć Napraw, aby system przekształcił ściany na powierzchnie analityczne, jeśli to możliwe. System zastąpi również dwie wybrane połowy walca równoważnym pełnym walcem.

  Pomimo że b-splajny nie stanowią zasadniczo problemu (gdyż powierzchnie b-splajn mogą być prawidłowe) to zastąpienie ich przez równoważne powierzchnie analityczne sprawia, że model jest łatwiejszy do użycia w aplikacji SOLIDWORKS. Na przykład wiązania koncentryczne można tworzyć tylko w walcach analitycznych, a nie w b-splajnach, które są walcowe.

Diagnoza importu naprawia błędy geometrii (powierzchnia podstawowa) i topologii (granice) ścian wykonując jedno lub więcej z poniższych zadań:
 • Odtworzenie granic przycięcia ścian opartych na otaczających je geometriach (często naprawia zachodzące na siebie ściany).
 • Przycięcie wadliwych części ścian (w przypadku gdy ta wadliwa część nie jest używana w modelu).
 • Usunięcie ściany i użycie algorytmu naprawy przerw, aby zapełnić powstały otwór (ostateczność).
Diagnoza importu eliminuje przerwy pomiędzy sąsiadującymi ścianami wykonując jedno lub więcej z poniższych zadań:
 • Zastąpienie dwóch położonych blisko siebie lecz nie przecinających się krawędzi przez jedną krawędź "tolerancyjną".
 • Utworzenie powierzchni wypełnienia lub powierzchni wyciągniętej po profilach, aby wypełnić przerwę.
 • Wzajemne wydłużenie dwóch sąsiadujących ścian w celu wyeliminowania przerwy.
Dodatkowe funkcje:
 • Przekształcanie nie uproszczonych ścian na powierzchnie analityczne.
 • Połączenie naprawionych ścian z pozostałą częścią obiektu powierzchniowego, jeśli to możliwe.
 • Przekształcenie obiektu w bryłę, jeżeli obiekt powierzchniowy jest zamknięty (bez przerw). Jest to wykonywane automatycznie po kliknięciu OK w oknie dialogowym.


Wyraź swoje opinie dotyczące tego tematu

SOLIDWORKS docenia wszelkie informacje i uwagi dostarczone przez użytkownika na temat prezentacji, dokładności oraz prawidłowości dokumentacji. Proszę użyć poniższego formularza, aby wysłać komentarze I sugestie na temat tego tematu do naszego zespołu dokumentacyjnego. Zespół dokumentacyjny nie może udzielać informacji na pytania natury technicznej. Proszę kliknąć tutaj, aby uzyskać informacje dotyczące pomocy technicznej.

* Wymagane

 
*Email:  
Temat:   Opinie dotyczące tematów pomocy
Strona:   Diagnoza importu - Informacje ogólne
*Komentarz:  
*   Oświadczam, że zapoznałem/zapoznałam się z polityką prywatności, zgodnie z którą moje dane osobowe będą wykorzystywane przez firmę Dassault Systèmes, i niniejszym ją akceptuję

Wydrukuj temat

Wybierz zakres treści do druku:x

Wykryliśmy że używasz przeglądarki w wersji starszej niż Internet Explorer 7. Dla zoptymalizowanego wyświetlania sugerujemy uaktualnienie przeglądarki do Internet Explorer 7 lub nowszej.

 Nie pokazuj tego komunikatu ponownie
x

Wersja zawartości pomocy w sieci Web: SOLIDWORKS 2015 SP05

Aby wyłączyć pomoc w sieci Web w oprogramowaniu SOLIDWORKS i użyć zamiast tego pomocy lokalnej, należy kliknąć Pomoc > Użyj pomocy SOLIDWORKS w sieci Web.

Aby zgłosić problemy związane z interfejsem lub funkcją wyszukiwania pomocy w sieci Web, należy skontaktować się z lokalnym przedstawicielem pomocy technicznej. Aby wyrazić opinie dotyczące poszczególnych tematów pomocy, należy użyć łącza “Opinie dotyczące tego tematu” na stronie danego tematu.