Ukryj spis treści

Panel menedżera

Lewy panel okna SOLIDWORKS zarządza projektami części i złożeń, arkuszami rysunków, właściwościami, konfiguracjami i aplikacjami dodatków. Menedżer poleceń CommandManager zapewnia dostęp do narzędzi SOLIDWORKS.

Drzewo operacji ®FeatureManagerNazwy operacji są wyświetlane w drzewie operacji FeatureManager z góry na dół w kolejności, w jakiej zostały utworzone, chyba że zmieniona zostanie ich kolejność. (Operacje mogą być uważane za komponenty części.)

Drzewo operacji FeatureManager w złożeniach wyświetla komponenty (części lub podzespoły i ich operacje), folder Wiązania i operacje złożenia.

W rysunkach drzewo operacji FeatureManager zawiera ikonę dla każdego arkusza. Pod każdym arkuszem znajdują się ikony dla formatu arkusza i każdego widoku. Pod każdym widokiem znajdują się części i złożenia należące do widoku.

Menedżer właściwości PropertyManagerWiększość narzędzi szkicu, operacji i rysunku w SOLIDWORKS można otworzyć w menedżerze właściwości PropertyManager w panelu z lewej strony. Menedżer właściwości PropertyManager wyświetla właściwości elementu lub operacji, abyśmy mogli określić właściwości bez użycia okna dialogowego zasłaniającego obszar graficzny.

Menedżer konfiguracji ConfigurationManager


FM_ConfigMgrNew.gif
Menedżer konfiguracji ConfigurationManager służy do tworzenia, wybierania i przeglądania wielu konfiguracji części i złożeń.

DimXpertManagerDimXpertManager wyszczególnia operacje tolerancji zdefiniowane przez DimXpert Wymiarów dla części. Wyświetla on również narzędzia DimXpert Wymiarów używane do wstawiania wymiarów i tolerancji do części. Można importować te wymiary i tolerancje do rysunków.

Menedżer wyświetlania DisplayManagerMenedżer wyświetlania DisplayManager wyszczególnia i umożliwia dostęp do edycji wyglądów, kalkomanii, scen, oświetlenia i kamer, które są zastosowane w bieżącym modelu. Kiedy dodana jest aplikacja PhotoView 360, menedżer wyświetlania DisplayManager umożliwia dostęp do Opcji PhotoView.

Wyświetlanie menedżerów


PM_SplitNew.gif
Można przełączać się pomiędzy drzewem operacji FeatureManager, menedżerem właściwości PropertyManager, menedżerem konfiguracji ConfigurationManager i menedżerem wyświetlania DisplayManager poprzez kliknięcie kart na górze lewego okienka w oknie SOLIDWORKS.

Możemy podzielić panel i wyświetlać więcej niż jednego menedżera lub wielokrotne kopie jednego menedżera.Kiedy jesteśmy w menedżerze właściwości PropertyManager, można kliknąć, aby równocześnie przeglądać wysuwane drzewo operacji FeatureManager.

Dzielenie karty panelu menedżera

Możemy podzielić panel po lewej stronie obszaru graficznego.

W podzielonych panelach możemy wyświetlać dowolną kombinację:

  • Drzewo operacji FeatureManager
  • Menedżer właściwości PropertyManager
  • Menedżer konfiguracji ConfigurationManager
  • Aplikacje dodatków

Aby podzielić panel, należy:

  1. Przenieść wskaźnik na górę panelu aż zmieni się on na następujący: .
  2. Przeciągnąć pasek poniżej ostatniego elementu w panelu.

    Każde z wystąpień panelu posiada własny zestaw kart.

  3. Wybrać kartę dla każdego panelu.

Aby cofnąć podzielenie panelu, należy:

Umieścić wskaźnik na górze duplikatu panelu aż zmieni się on na następujący: . Przeciągnąć pasek do jego pierwotnego położenia.

Kartę panelu menedżera można także podzielić lub cofnąć podział poprzez podwójne kliknięcie belki podziałowej.


Wyraź swoje opinie dotyczące tego tematu

SOLIDWORKS docenia wszelkie informacje i uwagi dostarczone przez użytkownika na temat prezentacji, dokładności oraz prawidłowości dokumentacji. Proszę użyć poniższego formularza, aby wysłać komentarze I sugestie na temat tego tematu do naszego zespołu dokumentacyjnego. Zespół dokumentacyjny nie może udzielać informacji na pytania natury technicznej. Proszę kliknąć tutaj, aby uzyskać informacje dotyczące pomocy technicznej.

* Wymagane

 
*Email:  
Temat:   Opinie dotyczące tematów pomocy
Strona:   Panel menedżera
*Komentarz:  
*   Oświadczam, że zapoznałem/zapoznałam się z polityką prywatności, zgodnie z którą moje dane osobowe będą wykorzystywane przez firmę Dassault Systèmes, i niniejszym ją akceptuję

Wydrukuj temat

Wybierz zakres treści do druku:x

Wykryliśmy że używasz przeglądarki w wersji starszej niż Internet Explorer 7. Dla zoptymalizowanego wyświetlania sugerujemy uaktualnienie przeglądarki do Internet Explorer 7 lub nowszej.

 Nie pokazuj tego komunikatu ponownie
x

Wersja zawartości pomocy w sieci Web: SOLIDWORKS 2015 SP05

Aby wyłączyć pomoc w sieci Web w oprogramowaniu SOLIDWORKS i użyć zamiast tego pomocy lokalnej, należy kliknąć Pomoc > Użyj pomocy SOLIDWORKS w sieci Web.

Aby zgłosić problemy związane z interfejsem lub funkcją wyszukiwania pomocy w sieci Web, należy skontaktować się z lokalnym przedstawicielem pomocy technicznej. Aby wyrazić opinie dotyczące poszczególnych tematów pomocy, należy użyć łącza “Opinie dotyczące tego tematu” na stronie danego tematu.