Ukryj spis treści

Aktywuj/transferuj produkt SOLIDWORKS

Aktywacja produktu SOLIDWORKS pozwala na aktywowanie, transfer i wyświetlanie licencji SOLIDWORKS w danym komputerze.

Ekran Aktywuj/transferuj produkt SOLIDWORKS pojawia się, jeżeli wystąpiło jedno z poniższych zdarzeń:
  • Uruchomiono SOLIDWORKS, a licencja dla danego komputera nie została jeszcze aktywowana. (Praca w trybie Aktywuj.)
  • W SOLIDWORKS kliknięto Pomoc > Aktywuj licencje. (Praca w trybie Aktywuj.)
  • W SOLIDWORKS kliknięto Pomoc > Transferuj licencje. (Praca w trybie Transferuj.)

Przed uruchomieniem produktów SOLIDWORKS na indywidualnym komputerze konieczne jest aktywowanie licencji dla tego komputera.

W przypadku wyłączenia aktywacji komputera lub transferowania SOLIDWORKS z jednego komputera na inny, konieczne jest przetransferowanie licencji do serwera kluczy licencji w Dassault Systèmes SOLIDWORKS Corporation, a następnie jej reaktywowanie na innym komputerze.

Szczegółowe informacje na temat aktywowania, transferowania i reaktywowania licencji SOLIDWORKS zawiera Przewodnik Instalacji i Administracji SOLIDWORKS.

Aktywuj/Transferuj

Należy kliknąć listę Produkt, aby wybrać produkt SOLIDWORKS, którego licencję należy aktywować lub transferować i określić, czy ma to nastąpić automatycznie przez Internet, czy ręcznie za pośrednictwem poczty elektronicznej.
W przypadku aktywowania licencji SolidNetWork, zamiast listy Produkt pojawi się numer seryjny SolidNetWork.

Informacje kontaktowe

Określić adres e-mail, którego firma SOLIDWORKS będzie mogła użyć w celu aktywowania licencji.

Jeżeli określono aktywowanie ręczne, firma SOLIDWORKS wyśle na ten adres plik odpowiedzi klucza licencyjnego w wiadomości e-mail.Wyraź swoje opinie dotyczące tego tematu

SOLIDWORKS docenia wszelkie informacje i uwagi dostarczone przez użytkownika na temat prezentacji, dokładności oraz prawidłowości dokumentacji. Proszę użyć poniższego formularza, aby wysłać komentarze I sugestie na temat tego tematu do naszego zespołu dokumentacyjnego. Zespół dokumentacyjny nie może udzielać informacji na pytania natury technicznej. Proszę kliknąć tutaj, aby uzyskać informacje dotyczące pomocy technicznej.

* Wymagane

 
*Email:  
Temat:   Opinie dotyczące tematów pomocy
Strona:   Aktywuj/transferuj produkt SOLIDWORKS
*Komentarz:  
*   Oświadczam, że zapoznałem/zapoznałam się z polityką prywatności, zgodnie z którą moje dane osobowe będą wykorzystywane przez firmę Dassault Systèmes, i niniejszym ją akceptuję

Wydrukuj temat

Wybierz zakres treści do druku:x

Wykryliśmy że używasz przeglądarki w wersji starszej niż Internet Explorer 7. Dla zoptymalizowanego wyświetlania sugerujemy uaktualnienie przeglądarki do Internet Explorer 7 lub nowszej.

 Nie pokazuj tego komunikatu ponownie
x

Wersja zawartości pomocy w sieci Web: SOLIDWORKS 2015 SP05

Aby wyłączyć pomoc w sieci Web w oprogramowaniu SOLIDWORKS i użyć zamiast tego pomocy lokalnej, należy kliknąć Pomoc > Użyj pomocy SOLIDWORKS w sieci Web.

Aby zgłosić problemy związane z interfejsem lub funkcją wyszukiwania pomocy w sieci Web, należy skontaktować się z lokalnym przedstawicielem pomocy technicznej. Aby wyrazić opinie dotyczące poszczególnych tematów pomocy, należy użyć łącza “Opinie dotyczące tego tematu” na stronie danego tematu.