Tworzenie bloków

Blok można utworzyć z dowolnego pojedynczego elementu szkicu lub kombinacji wielu takich elementów.

Aby utworzyć bloki, należy:

 1. Utworzyć szkic.
  block_claw_mechanism_01.gif
 2. Kliknąć Utwórz blok Tool_Make_Block_Block.gif (pasek narzędzi Bloki) lub Narzędzia > Blok > Utwórz.
  Narzędzia bloków są również dostępne jeżeli klikniemy prawym przyciskiem myszy Blok FM_block_sketch.gif w drzewie operacji FeatureManager.
 3. Wybrać elementy szkicu, z których chcemy utworzyć blok jako Elementy bloku.
  block_claw_mechanism_02.gif
 4. Kliknąć PM_OK.gif.
 5. Powtórzyć kroki 2-4 dla każdego z pozostałych elementów szkicu.
  block_claw_mechanism_04.gif
 6. W trybie edycji szkicu, należy dodać konieczne relacje.
  block_claw_mechanism_03.gif
 7. Zapisać część.
  Podczas tworzenia bloku mamy możliwość określenia Punktu wstawienia używanego podczas wstawiania bloku.