Skrýt obsah

Prostředky pro řešení potíží

Souhrn prostředků pro řešení potíží dostupných v aplikaci SOLIDWORKS a na webových stránkách SOLIDWORKS.

Prostředky v programu SOLIDWORKS

Nástroje softwaru SOLIDWORKS vám pomohou opravit chyby ve skicách, prvcích, dílech, sestavách a importovaných modelech.

Zdroj Popis
Informace o chybách V dialogovém okně se zobrazí všechny chyby a varování nacházející se v modelu (dílech, prvcích, skicách), včetně popisu těchto chyb, náhledu a odkazů na nápovědu. Ikony se také zobrazí ve stromu FeatureManager.
Zobrazit/odstranit vztahy Zobrazí vztahy skici podle kategorie (např. Odpojené,, Přerušené,, Přeurčené/nevyřešené). Viz příklad v heslu Chybová zpráva – Přeurčená skica.
SketchXpert Vyřeší konflikty v předefinovaných skicách a navrhne sadu možných řešení.
Zkontrolovat prvky ve skice Zkontroluje platnost použití prvku ve skice. Pokud skica nebyla použita k vytvoření prvku, obrys bude zkontrolován, zda neobsahuje chyby společné pro všechny typy obrysů. Viz. příklad na odkaze Chybová zpráva– Zkontrolovat skici použité při vytváření prvku.
Opravit skicu Opraví chyby ve skice jako například malé mezery, překrývající se geometrie a několikanásobné krátké úseky.
Ověřit entitu Zkontroluje geometrii modelu pro identifikaci problematických geometrií jako například neplatné plošky, neplatné hrany, krátké hrany, minimální poloměr křivosti, mezery mezi hranami a mezery mezi vrcholy.
Diagnostika importu V případě importovaných souborů opraví chybné povrchy, sešije opravené povrchy do zavřených těl a zavřená těla převede na objemy.
MateXpert Zaznamená problémy s vazbami v sestavách, včetně vazeb, které jsou nevyhovující a skupiny, které přeurčují sestavu.
Chybějící reference na původní polohu Pokud chybí entita používaná jako reference v prvku, objeví se v grafické oblasti reference na původní polohu a ve správci PropertyManager se objeví varovné upozornění.

Další nástroje pomáhají určit platnost návrhů modelu.

Zdroj Popis
FilletXpert Spravuje, organizuje a uspořádává zaoblení s konstantním poloměrem, abyste se mohli soustředit na záměr návrhu.
DraftXpert Spravuje tvorbu a úpravu úkosů neutrální roviny.
AssemblyXpert Analyzuje výkon sestav a navrhuje možná opatření, která lze provést k jeho zlepšení.
Fyzikální vlastnosti Zobrazí vlastnosti jakými jsou hustota, hmota, objem, velikost povrchové plochy, hmotný střed a moment setrvačnosti.
Kontrola přesahů Identifikuje přesahy mezi statickými součástmi v sestavě.
Detekce kolizí Odhalí kolize s jinými součástmi v sestavě při přesunu nebo rotaci součásti.
Kontaktní přenos Umožní jednomu předmětu působit na druhý a pohyb podle možných stupňů volnosti. (Charakteristické veličiny jako například hybný moment, tření a elasticita se neberou v úvahu.)
Fyzická simulace Simuluje účinky motorů, pružin a gravitace na sestavy.
SOLIDWORKS SimulationXpress Analyzuje napětí v objemových dílech s jedním tělem, které jsou vyrobeny z materiálů se specifickými vlastnostmi. Dále analyzuje uchycení a zatížení.
Nástroje pro návrh formy Analyzuje návrhy forem pomocí nástrojů jako Analýza úkosu, Oprava rohů a Odhalení podříznutí.
SolidWorks Design Checker (doplňkový modul). Ověřuje prvky návrhu, jako jsou normy kótování, písma, materiály a skici a zajišťuje, že dokument splňuje předem definovaná kritéria návrhu.

Zdroje na webové stránce SOLIDWORKS

Webová stránka SOLIDWORKS poskytuje informace o řešení problémů a kontakt na technickou podporu. Při přihlašování zadejte sériové číslo aplikace SOLIDWORKS.

Vyhledávání technických informací SOLIDWORKS Customer Portal (Zákaznické portálu) přejděte do části Self Service a pomocí klíčových slov vyhledejte technické články a informace.
SPR (Software Performance Report– Zpráva o výkonnosti softwaru) Obsahuje zprávy nebo problémy a vylepšení, které jsou zpracovány v aktualizacích SOLIDWORKS service pack. Na Customer Portal (Zákaznickém portálu) hledejte v části My Support (Podpora).
Grafika a hardware Zde najdete systémové požadavky na hardware a certifikované grafické karty a ovladače. V Customer Portal (Zákaznickém portálu), v části Self Service klepněte na Graphics and Hardware (Grafika a hardware).
Diskusní fórum Zde můžete diskutovat problémy s dalšími zákazníky společnosti SOLIDWORKS. V Customer Portal (Zákaznickém portálu) v části Self Service klepněte na Discussion Forum (Diskusní fórum).

Diskusní fórum je také přístupné přímo z aplikace SOLIDWORKS na záložce Fórum SOLIDWORKS task_pane_solidworks_forum podokna úloh. Chcete-li zobrazit záložku Fórum SOLIDWORKS, klepněte na záložce Zdroje SOLIDWORKS tab_SOLIDWORKS_Resources.gif v podokně úloh na možnost Diskusní fórum.

Kontakt na technickou podporu Poté, co se pokusíte vyřešit váš problém pomocí prostředků na webové stránce, shromážděte informace o vašem systému a problému a kontaktujte místního prodejce. Nástroj SOLIDWORKS Rx vám pomůže shromáždit potřebné informace (viz níže).

SOLIDWORKS Rx

SOLIDWORKS Rx provede analýzu vašeho systému, navrhne případná řešení a shromáždí data, která mohou pomoci odborníkům technické podpory diagnostikovat problémy. Funkci SOLIDWORKS Rx lze spustit na záložce Zdroje SOLIDWORKS tab_SOLIDWORKS_Resources.gif podokna úloh v oddílu Nástroje SOLIDWORKS.

Chcete-li funkci SOLIDWORKS Rx spustit bez spuštění aplikace SolidWorks, klepněte v systému Microsoft Windows na položku Start > Všechny programy > SOLIDWORKS verze > Nástroje SOLIDWORKS > SOLIDWORKS Rx .Vyjádřete svůj názor na toto téma

SOLIDWORKS uvítá vaše názory ohledně prezentace, přesnosti a obsahu dokumentace. Pomocí níže uvedeného formuláře zašlete komentáře a doporučení k tomuto tématu přímo dokumentačnímu týmu. Dokumentační tým nebude odpovídat na otázky související s technickou podporou. Klepnutím zde získáte informace o technické podpoře.

* Povinné

 
*Email:  
Předmět:   Váš názor na témata nápovědy
Stránka:   Prostředky pro řešení potíží
*Komentář:  
*   Prohlašuji, že jsem si přečetl/a a souhlasím se zásadami ochrany osobních údajů, podle kterých bude společnost Dassault Systèmes zpracovávat moje osobní údaje

Tisk tématu

Zvolte rozsah, který se má tisknout:
x

Zjistili jsme, že používáte starší verzi prohlížeče než je Internet Explorer 7. Pro optimální zobrazení vám doporučujeme, aby jste upgradovali na Internet Explorer 7 nebo novější.

 Příště tuto zprávu nezobrazovat
x

Verze nápovědy na webu: SOLIDWORKS 2015 SP05

Chcete-li vypnout webovou nápovědu v rámci SOLIDWORKS a raději používat místní nápovědu, klikněte na Nápověda > Použít SOLIDWORKS nápovědu na webu.

Problémy s uživatelským rozhraním a vyhledáváním v nápovědě na webu nahlaste zástupci místní technické podpory. Zašlete váš názor na individuální témata nápovědy prostřednictvím odkazu “Váš názor na toto téma” na každé straně.