Listy warunkowe w Generatorze kart właściwości

Generator kart właściwości obsługuje listy warunkowe. Ta funkcja umożliwia zdefiniowanie list i administrowanie nimi oraz wyeliminowanie błędów poprzez automatyzację procesu wypełniania właściwości zależnych.

Na przykład można utworzyć nadrzędną listę różnych materiałów i drugą listę wykończeń. Dostępność wykończenia zależy od wyboru materiału. Użytkownicy wybierają materiał, a następnie wybierają wykończenie z opcji dostępnych dla materiału.

Listy warunkowe można wdrożyć poprzez:

  • określenie zestawu przycisków opcji, pola wyboru lub innej listy jako elementów nadrzędnych wobec formantu listy;
  • utworzenie grupy list, w której pierwsza lista jest automatycznie tworzona jako nadrzędna.