Zmiana nazw plików komponentów z poziomu drzewa operacji FeatureManager

Nazwy plików komponentów można zmieniać bezpośrednio z poziomu drzewa operacji FeatureManager.

Istnieje możliwość aktualizacji odniesień do plików, których nazwy zostały zmienione w dokumentach nieotwartych w tym samym czasie.

Jeśli zmienione mają zostać nazwy plików dla wielu komponentów, warto rozważyć użycie narzędzia Pack and Go. Patrz Pack and Go — informacje ogólne.

Przed rozpoczęciem:

Aby umożliwić zmianę nazwy, kliknąć Narzędzia > Opcje > Opcje systemu > Drzewo operacji FeatureManager > Zezwalaj na zmianę nazw plików komponentów z poziomu drzewa operacji.

Aby zmienić nazwę pliku komponentu:

 1. Po wybraniu złożenia w drzewie operacji FeatureManager wykonać jedną z następujących czynności w odniesieniu do komponentu, którego nazwa ma zostać zmieniona:
  • Kliknąć dwukrotnie (z przerwą) żądany komponent.
  • Kliknąć komponent prawym przyciskiem myszy i kliknąć polecenie Zmień nazwę złożenia lub Zmień nazwę części.
  • Wybrać komponent i nacisnąć klawisz F2.
 2. Wpisać nową nazwę i nacisnąć Enter.
 3. W oknie dialogowym wybrać Tymczasowo zmień nazwę dokumentu i, jeżeli pojawi się monit o przebudowanie, kliknąć Tak.
  Nazwa pliku komponentu zmieni się w oprogramowaniu SOLIDWORKS, ale nie zostanie zmieniona w systemie plików Windows. Wszystkie otwarte dokumenty, które mają odniesienia do pliku o zmienionej nazwie, zostaną zaktualizowane w oprogramowaniu SOLIDWORKS tak, by zawierały odniesienia do pliku o zmienionej nazwie.
 4. Zapisać złożenie.
  W oknie dialogowym Zmień nazwy dokumentów są wyświetlane ostrzeżenia dotyczące następujących elementów:
  • Pliki, których nazwa ulega tymczasowej zmianie w oprogramowaniu SOLIDWORKS, trwale zmieniają nazwę w systemie plików Windows.
  • Inne otwarte dokumenty zawierające odniesienia do plików, których nazwy są zmieniane, zostaną zaktualizowane w systemie plików Windows.
  • Odniesienia zostaną przerwane w zamkniętych dokumentach, które mają odniesienia do plików o zmienionych nazwach, chyba że została wybrana opcja Aktualizuj odniesienia gdzie używane i określono dokumenty do zaktualizowania.
 5. (Opcjonalnie.) Aby uniknąć przerwania odniesień w dokumentach, które nie są otwarte:
  1. Wybrać Aktualizuj odniesienia gdzie używane.
   Okno dialogowe zostanie rozwinięte.
  2. Określić foldery, w których mają być wyszukiwane dokumenty do zaktualizowania.
   Opcja Opis
   Lokalizacje plików Wyszczególnia foldery do przeszukiwania. Kliknąć Dodaj folder, aby przejść do folderów, które mają zostać dodane do zakresu przeszukiwania. Aby usunąć folder z listy, zaznaczyć go i kliknąć przycisk Usuń.
   Uwzględnij lokalizacje plików – foldery dokumentów odniesienia Powoduje przeszukiwanie folderów wyszczególnionych w obszarze Dokumenty odniesienia w menu Narzędzia > Opcje > Lokalizacje plików.
  3. Kliknąć Wyszukaj.
   Wyniki pojawią się w polu Aktualizuj odniesienia gdzie używane. Domyślnie zaznaczone są wszystkie elementy.
  4. Usunąć zaznaczenie elementów, które nie mają być aktualizowane.
     Stan Opis
   Zaznaczone Elementy będą aktualizowane tak, aby zawierały odniesienia do nowej nazwy pliku.
   Wyczyszczone Elementy nadal będą zawierały odniesienia do starej nazwy pliku.
 6. Kliknąć OK.
  Nazwa pliku komponentu zostanie trwale zmieniona.