Używanie alternatywnych nazw komponentów

W polu Właściwości komponentu można określić alternatywną nazwę komponentu, która ma pojawiać się w drzewie operacji FeatureManager, bez zmieniania nazwy pliku komponentu.

Domyślnie komponent jest identyfikowany za pomocą jego nazwy pliku w drzewie operacji FeatureManager. Używanie alternatywnej nazwy może być użyteczne, jeżeli firma używa numerów części, które nie są opisowe. Na przykład jeżeli złożenie wykorzystuje kołnierz z numerem części P112728-101, można określić kołnierz jako alternatywną nazwę, która będzie pojawiać się w drzewie operacji FeatureManager.

Aby zapewnić, że alternatywna nazwa zostanie zachowana w przypadku wymiany pliku komponentu, przed rozpoczęciem należy wykonać następujące czynności:
  1. Kliknąć Narzędzia > Opcje i kliknąć Odniesienia zewnętrzne.
  2. Usunąć zaznaczenie opcji Aktualizuj nazwy komponentów przy zastępowaniu dokumentów.

Aby określić alternatywną nazwę komponentu:

  1. W dokumencie złożenia wybrać komponent, a potem wybrać Właściwości komponentu (kontekstowy pasek narzędzi).
  2. W oknie dialogowym wpisać nazwę w pozycji Nazwa komponentu.
  3. Kliknąć OK.
    W drzewie operacji FeatureManager komponent jest identyfikowany przez wprowadzoną nazwę. Nazwa pliku komponentu pozostaje niezmieniona.