Porównywanie 3D PMI pomiędzy częściami

Można użyć narzędzia Porównanie 3D PM do porównania adnotacji DimXpert, wymiarów odniesienia i innych adnotacji pomiędzy dwoma dokumentami części.

Dokument odniesienia
Zmodyfikowany dokument

Aby porównać 3D PMI pomiędzy częściami:

  1. Kliknąć Narzędzia > Porównaj > 3D PMI.
  2. W okienku zadań wybrać Dokument odniesienia i Zmodyfikowany dokument.
  3. Kliknąć Uruchom porównanie.