Publikowanie modeli

Dostępne w dodatku SOLIDWORKS MBD.

Możliwe jest publikowanie modeli jako plików 3D PDF lub plików programu eDrawings.