Importowanie informacji PMI

Można importować informacje produkcyjne dotyczące produktów (PMI) z formatami NX, Creo i STEP AP242 jako semantyczne adnotacje graficzne.

Można przypisać kolor do adnotacji graficznych. Kliknąć Narzędzia > Opcje > Opcje systemu > Kolory. W części Ustawienia schematu kolorów wybrać opcję Adnotacje graficzne.