Dostosowywanie szablonu 3D PDF

Dostępne w dodatku SOLIDWORKS MBD.

Szablon można dostosować poprzez uwzględnienie operacji takich, jak tło, bloki tekstu czy obrazy.

Aby dostosować szablon, należy:

  1. Otworzyć część lub złożenie i kliknąć Edytor szablonów 3D PDF (pasek narzędzi MBD).
  2. W Edytorze szablonów 3D PDF SOLIDWORKS określić opcje szablonu.
  3. Kliknąć Zapisz .
    Aby użyć niestandardowego szablonu 3D PDF, dodać lokalizację pliku do folderów Motywy 3D PDF. Kliknąć Narzędzia > Opcje > Opcje systemu > Lokalizacje pliku . W obszarze Pokaż foldery dla wybrać Motywy 3D PDF. Kliknąć Dodaj, przejść do niestandardowych szablonów 3D PDF i kliknąć OK.