Dynamiczne widoki adnotacji

Dostępne w dodatku SOLIDWORKS MBD.

Istnieje możliwość kontrolowania, jak adnotacje są wyświetlane podczas obracania modeli.

Po aktywacji opcji Dynamiczne widoki adnotacji zostają wyświetlone tylko te widoki adnotacji, które są istotne dla bieżącej orientacji modelu. Podczas obracania modelu widoki adnotacji, które nie są ustawione normalnie względem orientacji modelu, zanikają (pojawiają się, kiedy ponownie zbliżają się do stanu normalnego).

Widoki adnotacji są automatycznie ustawiane jako aktywne, kiedy są wyświetlane przy użyciu funkcji Dynamiczny widok adnotacji.

Aby włączyć Dynamiczne widoki adnotacji, należy wykonać jedną z następujących czynności:

  • Kliknąć Dynamiczny widok adnotacji (menedżer poleceń CommandManager dodatku MBD).
  • W drzewie operacji FeatureManager kliknąć prawym przyciskiem myszy Adnotacje i wybrać polecenie Dynamiczny widok adnotacji .

Typy adnotacji, które można zobaczyć po włączeniu opcji Dynamiczny widok adnotacji, zależą od typów adnotacji wybranych w menu podręcznym Adnotacje lub oknie dialogowym Właściwości adnotacji. Dostępne opcje to:

  • Pokaż wymiary operacji
  • Pokaż wymiary orientacyjne
  • Pokaż adnotacje DimXpert Wymiarów
  • Pokaż adnotacje odniesień. Wyświetla adnotacje, które nie są wymiarami, w tym wymiary orientacyjne, odnośniki, symbole wykończenia powierzchni, symbole spoin, symbole tolerancji położenia i kształtu, symbole bazy pomiarowej i pola odniesienia.

Wyświetl wszystkie widoki w trybie widoku dynamicznego. Gdy ta opcja jest zaznaczona, widoczne są wszystkie widoki adnotacji — bez względu na ich stan „pokaż/ukryj” w folderze Adnotacje w drzewie operacji FeatureManager. W przypadku, gdy opcja nie jest zaznaczona, są pokazywane tylko widoki adnotacji, które nie zostały ukryte.