Paleta widoków

Należy użyć Palety widoków , znajdującej się w Okienku zadań, aby szybko wstawić jeden lub więcej uprzednio zdefiniowanych widoków do rysunku. Zawiera ona obrazy standardowych widoków, widoków adnotacji, widoków przekrojów oraz rozłożonych modeli (części arkusza blachy) wybranego modelu. Można przeciągać widoki na arkusz rysunku w celu utworzenia widoku rysunku. Każdy widok jest tworzony jako widok modelu.

Orientacje widoku palety polegają na ośmiu standardowych orientacjach (*Przód, *Prawa, *Góra, *Tył, *Lewa, *Dół, *Bieżąca i *Izometryczna) oraz dowolnej licznie dowolnych widoków w części lub złożeniu. Po umieszczeniu widoku, można złożyć lub rzutować z niego widoki.

Kiedy używamy widoku, jest on usunięty z palety.Paleta widoków jest wypełniana po:

 • Kliknąć Utwórz rysunek z części/złożenia .
 • przejściu do dokumentu z Palety widoków;
 • dokonaniu wyboru z listy otwartych dokumentów w Palecie widoków.
W dużych złożeniach, zwykle o wielkości przewyższającej 200 komponentów, paleta widoków nie jest wypełniana. Widok modelu można wstawić do rysunku za pomocą opcji Wstaw > Widok rysunku.
Paleta widoków obsługuje AutoCAD® 2002 do 2008.

Wstawianie widoków rysunku z palety widoków, kiedy nie są otwarte części lub złożenia

Aby wstawić widoki rysunku z Palety widoków, należy:

W pliku rysunku nie zawierającym żadnych otwartych części ani złożeń:

 1. Wybrać Okienko zadań i Paletę widoków .
 2. Kliknąć Przeglądaj (...) w Palecie widoków.
 3. Przejść do części lub złożenia, a następnie kliknąć Otwórz.
 4. Przeciągnąć widok do obszaru graficznego.
  Można wyrównać dodatkowe widoki do istniejących przy użyciu kropkowych linii odniesienia, które pojawiają się pomiędzy nimi jeżeli wybrano Automatycznie rozpocznij widok rzutowania.

Wstawianie widoków rysunku z palety widoków, kiedy otwarte są części lub złożenia

W pliku rysunku zawierającym otwarte części lub złożenia:

 1. Wybrać Okienko zadań i Paletę widoków .
 2. Wybrać część lub złożenie, które chcemy wstawić z listy w lewym górnym narożniku Palety widoków.
 3. Przeciągnąć widok do obszaru graficznego.
  Można wyrównać dodatkowe widoki do istniejących przy użyciu kropkowych linii odniesienia, które pojawiają się pomiędzy nimi jeżeli wybrano Automatycznie rozpocznij widok rzutowania.
  Jeżeli usuniemy widok z rysunku, można go wstawić ponownie z Palety widoków klikając Odśwież w górnej części palety.
  Aby wyczyścić Paletę widoków po usunięciu widoków, należy:

  Jeżeli usunięte zostaną wszystkie widoki w Palecie widoków, należy kliknąć Wyczyść wszystkie w Palecie widoków, aby usunąć odniesienia zewnętrzne z rysunku.