Okienko zadań

Okienko zadań umożliwia uzyskanie dostępu do zasobów SOLIDWORKS, bibliotek elementów wielokrotnego użycia, widoków do przeciągnięcia do arkuszy rysunku oraz innych przydatnych elementów i informacji.

Po otwarciu aplikacji SOLIDWORKS pojawia się Okienko zadań. Zawiera ono następujące karty:

Zasoby SOLIDWORKS Grupy komend dla Narzędzi SOLIDWORKS, zasobów online i usług subskrypcji, a także łącze do okna dialogowego Witamy.
Biblioteka projektu Przejdź do Biblioteki projektu, Narzędzi, 3D ContentCentral oraz Zawartości SOLIDWORKS , aby uzyskać dostęp do różnych części standardowych, funkcji biblioteki i innych materiałów do ponownego wykorzystania.
Eksplorator plików Duplikat Eksploratora plików na danym komputerze, a także folder Otwarte w SOLIDWORKS. Jeżeli dodano SOLIDWORKS PDM, karta zmieni się na .
Paleta widoków Obrazy standardowych widoków, widoków adnotacji, widoków przekroju i rozłożonych modeli (części arkusza blachy), do przeciągnięcia do arkusza rysunku.
Wyglądy, sceny i kalkomanie Biblioteka wyglądów, scen i kalkomanii.
Dostosowane właściwości W spersonalizowanym interfejsie, którzy możesz utworzyć za pomocą Generatora karty właściwości, wprowadź niestandardowe właściwości w plikach SOLIDWORKS.
Udostępnianie do współpracy Platforma 3DEXPERIENCE umożliwia zapisywanie danych w chmurze oraz współpracę z innymi osobami przy użyciu centralnej lokalizacji plików.

Dostępne pod warunkiem zainstalowania oprogramowania 3DEXPERIENCE Platform Connector for SOLIDWORKS.

Społeczności 3DSwym Aplikacja 3DSwym pozwala łączyć się z członkami społeczności na potrzeby współpracy, zadawania pytań, odpowiadania na pytania i udostępniania informacji.

Dostępne pod warunkiem zainstalowania oprogramowania 3DEXPERIENCE Platform Connector for SOLIDWORKS.

Forum SOLIDWORKS Przeglądaj Forum dyskusyjne SOLIDWORKS z poziomu Okienka zadań.
Porównanie 3D PMI Opcja Porównanie 3D PMI służy do porównywania adnotacji DimXpert wymiarów, wymiarów odniesienia i innych adnotacji pomiędzy dwoma dokumentami części.
Wyszukaj Wyniki operacji wyszukiwania.

Okienko zadań może znajdować się w następujących stanach:

  • Widoczne lub ukryte
  • Rozwinięte lub zwinięte
  • Przypięte lub odpięte
  • Dokowane lub ruchome

Można przeciągać dokumenty z karty Eksplorator plików i Biblioteka projektu do obszaru graficznego i z obszaru graficznego lub drzewa operacji FeatureManager do Biblioteki projektu.