Wstawianie widoku 3D do rysunku

Widoki 3D utworzone w SOLIDWORKS MBD można wstawić do widoków rysunku. Można również wstawić dowolne adnotacje utworzone w widoku 3D, o ile są one ortogonalne do widoku rysunku.

Aby wstawić widok 3D do rysunku:

  1. W SOLIDWORKS MBD utworzyć widok 3D.
  2. W widoku rysunku, na palecie widoków, wybrać widok 3D.
  3. Przeciągnąć widok 3D do arkusza rysunku i go zwolnić.
  4. Opcjonalnie w menedżerze właściwości PropertyManager Widok rysunku, w obszarze Opcje importu, wybrać Importuj adnotacje i Adnotacje widoku 3D.
  5. Kliknąć .