Standardowe widoki rysunku

Standardowymi widokami, które generalnie rozpoczynają rysunek, są:

Tool_Standard_3_View_Drawing.gif Widok standardowy potrójny
tool_Model_View_Drawing.gif Widok modelu
tool_Relative_View_Drawing.gif Widok względny
tool_Predefined_View_Drawing.gif Uprzednio zdefiniowany widok
tool_Empty_View_Drawing.gif Pusty widok