Widok standardowy potrójny

Opcja Widok standardowy potrójny w części Wstaw > Widok rysunku tworzy trzy związane ze sobą domyślne widoki ortogonalne (przód, prawa strona, lewa strona, góra, dół i tył) części lub złożenia wyświetlane jednocześnie.

Używane orientacje widoku są oparte na orientacjach (Przód, Prawa strona i Góra) w części lub złożeniu. Orientacje widoku są nieruchome i nie mogą by zmienione.

Wyrównanie widoków górnego i bocznego jest ustalone w stosunku do widoku przedniego. Widok górny może być przesuwany pionowo, a widok boczny może być przesuwany poziomo.

Widoki górny i boczny są połączone z widokiem przednim. Kliknąć prawym przyciskiem myszy widok górny lub boczny i wybrać Przeskocz do widoku rodzica.

Istnieje kilka sposobów utworzenia rysunku Widoku standardowego potrójnego.