Widok modelu

Widok modelu tworzy pojedynczy widok w oparciu o uprzednio zdefiniowaną orientację widoku. Menedżer właściwości PropertyManager Widok modelu pojawia się kiedy tworzymy nowy rysunek lub kiedy wstawiamy widok modelu do dokumentu rysunku.

Należy wybrać orientacja widoku z nazw widoku w dokumencie modelu jak wyszczególnione w oknie dialogowym Orientacja:
  • Standardowe widoki (Przód, Góra, Izometryczny, itd.)
  • Widoki adnotacji - oznaczone jako A na ikonie widoku (np. *Przód PM_Model_View_Annotation_View.gif).
  • Bieżący widok modelu (dostępny tylko dla otwartych modeli i tylko do momentu wstawienia widoku)
  • Dostosowane widoki zapisane wg nazwy. Wyświetlany jest cały model, nawet jeżeli wybrana orientacja widoku wyświetla widok częściowy powiększony.

Przykład: Używanie widoku modelu

Rysunek ukazuje Widok górny, Widok izometryczny oraz zdefiniowany przez użytkownika Widok modelu.


model_view_ex.gif