Widok w stosunku do modelu

Widok w stosunku do modelu jest widokiem ortogonalnym (przód, prawa strona, lewa strona, góra, dół i tył), zdefiniowanym przez dwie ściany lub płaszczyzny ortogonalne, w modelu oraz specyfikację ich odpowiednich orientacji. Można użyć tego typu widoku, aby ustawić pierwszy widok ortogonalny w rysunku do widoku innego niż domyślny.

Można następnie utworzyć dodatkowe widoki ortogonalne za pomocą narzędzia Widok rzutowania.

Dla standardowych części i złożeń, cała część lub złożenie jest pokazana w powstałym widoku względnym. Dla części wieloobiektowych (takich jak konstrukcje spawane), użyty jest tylko wybrany obiekt.

Przykład: Używanie widoku w stosunku do modelu

Rzeczywisty widok ściany ukośnej prostopadłej do ściany przedniej modelu jest tworzony w następujący sposób.

relative_view_ex_1.gif relative_view_ex_2.gif relative_view_ex_3.gif
Należy określić ukośną ścianę jako Przód Określić przednią ścianę jako Lewą Umieścić wynikowy widok