Wstawianie widoku względnego

Aby wstawić widok względny, należy:

 1. Kliknąć Widok względny tool_Relative_View_Drawing.gif (pasek narzędzi Rysunek) lub kliknąć Wstaw > Widok rysunku > W stosunku do modelu. Wskaźnik zmieni się na następujący: .
 2. Przełączyć do modelu, który jest otwarty w innym oknie lub kliknąć prawym przyciskiem myszy w obszarze graficznym i wybrać Wstaw z pliku, aby otworzyć model.
 3. W menedżerze właściwości PropertyManager, w części Orientacja > Pierwsza orientacja , wybrać orientację (Przód, Góra, Lewa strona itd.) i wybrać w widoku rysunku ścianę lub płaszczyznę dla tej orientacji.
  relative_view_first_orientation.gif
 4. W części Orientacja > Druga orientacja wybrać inną orientację, ortogonalną do pierwszej, i wybrać w widoku rysunku inną ścianę lub płaszczyznę dla tej orientacji.
  relative_view_second_orientation.gif
 5. Jeżeli używamy części wieloobiektowej, w menedżerze PropertyManager należy dokonać wyborów w części Zakres.
  relative_view_scope.gif
 6. Kliknąć PM_OK.gif i powrócić do dokumentu rysunku. Wskaźnik zmieni się na pointer_drawing_view.gif.
 7. W menedżerze właściwości PropertyManager wybrać właściwości a następnie kliknąć w obszarze graficznym, aby umieścić widok.
  relative_view_done.gif
 8. Kliknąć PM_OK.gif.
Jeżeli zmieni się kąt ściany w modelu, to widoki zostaną zaktualizowane, aby zachować pierwotnie określoną orientację.