Menedżer właściwości PropertyManager Widok względny w rysunkach

Aby otworzyć menedżera właściwości PropertyManager Widok względny, należy:

Wstaw Widoku względnego do rysunku lub wybierz istniejący element Widok względny.

Kiedy przejdziemy do dokumentu modelu, aby wybrać ściany modelu, menedżer właściwości PropertyManager wyświetli różne wybory-->

Stan wyświetlania

Tylko dla złożeń. Należy wybrać stan wyświetlania złożenia do umieszczenia w rysunku.

Stan wyświetlania Ukrywanie/pokazywanie jest obsługiwany przez wszystkie style wyświetlania. Inne stany wyświetlania (tryb wyświetlania , kolor Appearances.gif itd.) są obsługiwane tylko przez Cieniowany z krawędziami Tool_Shaded_With_Edges_View.png i Cieniowany Tool_Shaded_View.png.

Konfiguracja odniesienia

Dostępne przy edytowaniu istniejących widoków względnych.

PM_config_Named_View.gif Nazwa konfiguracji Pozwala na zmienienie konfiguracji widoku rysunku.
  Wybierz obiekty Pozwala wybrać obiekty części wieloobiektowej do uwzględnienia w widoku rysunku. W przypadku rozłożonych modeli wieloobiektowych części arkusza blachy można używać tylko po jednym obiekcie w jednym widoku.

Styl wyświetlania

Kliknąć styl wyświetlania.

Wybrać Wysoka jakość lub Jakość robocza, aby określić jakość wyświetlania modelu. Jest to dostępne tylko jeżeli Jakość wyświetlania dla nowych widoków jest ustawiona na Jakość robocza. Jeżeli wybierzemy Wysoka jakość, opcje te nie pojawią się ponownie.

Skala

Ustawić skalę dla arkusza.

Typ wymiaru

Wybrać Rzutowane lub Rzeczywiste wymiary

Wyświetlanie oznaczenia gwintu

Następujące ustawienia zastępują opcję Wyświetlanie oznaczenia gwintu w menu Narzędzia > Opcje > Właściwości dokumentu > Opisywanie szczegółów, jeżeli w widoku rysunku występują oznaczenia gwintu.

Wysoka jakość Wyświetla precyzyjny krój linii i przycięcia w oznaczeniach gwintu. Jeżeli oznaczenie gwintu jest tylko częściowo widoczne, Wysoka jakość pokazuje tylko widoczną jego część (pokazuje dokładnie co jest a co nie jest widoczne).
System jest wolniejszy, kiedy oznaczenia gwintu są w Wysokiej jakości. Zaleca się usunięcie zaznaczenia tej opcji aż do czasu zakończenia umieszczania wszystkich adnotacji.
Jakość robocza Wyświetla oznaczenia gwintu z mniejszą ilością szczegółów. Jeżeli oznaczenie gwintu jest tylko częściowo widoczne, Jakość robocza pokazuje całą operację.

Więcej właściwości

Po utworzeniu widoku lub wybraniu istniejącego widoku, należy kliknąć Więcej właściwości, aby otworzyć okno dialogowe Właściwości widoku rysunku gdzie można zmienić informacje konfiguracji, pokazać ukryte krawędzie, itd.