Menedżer właściwości PropertyManager Widok względny w modelach

Kiedy tworzymy Widok względny w rysunku, możemy wybrać ściany planarne w dokumencie modelu jak opisane poniżej, a następnie powrócić do dokumentu rysunku, aby umieścić widok.

Zakres

Pozwala na ustalenie obiektów do uwzględnienia w widokach części wieloobiektowych.

Cała część Widok względny uwzględnia wszystkie obiekty części wieloobiektowej.
Wybrane obiekty Widok względny obejmuje tylko obiekty wybrane w obszarze graficznym dla opcji Obiekty dla elementu Obiekty dla tworzenia widoku PM_bodies.gif.

Orientacja

Należy wybrać dwie ściany lub płaszczyzny w różnych orientacjach, aby zdefiniować orientację obiektu w widoku względnym.

Pierwsza orientacja Należy wybrać orientację a następnie wybrać ścianę lub płaszczyznę w obszarze graficznym.
Druga orientacja Należy wybrać orientację a następnie wybrać inną ścianę lub płaszczyznę w obszarze graficznym.