Puste widoki

Można użyć pustych widoków, aby szkicować geometrię, która może nie być pokazana przez część lub złożenie ale ma związek z rysunkiem. Można dodać adnotacje, wymiary oraz kreskowanie obszaru do pustych widoków.

Można wstawiać puste widoki do dokumentów rysunku.

Aby wstawić pusty widok, należy:

  1. Kliknąć Pusty widok (pasek narzędzi Rysunek) lub kliknąć Wstaw > Widok rysunku > Pusty.
  2. Kliknąć w obszarze graficznym, aby umieścić tam widok.
  3. Ustawić opcje w menedżerze właściwości PropertyManager, a następnie kliknąć OK.