Widoki modelu przerwanego na rysunkach

Narzędzie Widok modelu przerwanego służy do tworzenia widoków modelu przerwanego 3D opartych na konfiguracjach (znanych również jako widoki przerwań) w poszczególnych widokach rysunku.

Można utworzyć widoki modelu przerwanego orientacji izometrycznej, stosując tradycyjne kształty przerwania, w tym dokładne przedstawienie przerwania rur. Umożliwia to prawidłowe tworzenie przerwań dla elementów kątowych i izometrycznych widoków rysunków.

Przerwa w złożeniu
Przerwa w rysunku

Aby wyświetlić widok modelu przerwanego w obrębie rysunku:

  1. Wybrać widok rysunku modelu, który zawiera widok modelu przerwanego.
  2. Wykonać jedną z następujących czynności:
    • W menedżerze właściwości PropertyManager Widok rysunku, w obszarze Konfiguracja odniesienia, wybrać Pokaż w stanie rozstrzelonym lub modelu przerwanym.
    • Kliknąć prawym przyciskiem myszy widok rysunku i kliknąć Właściwości. W oknie dialogowym, w obszarze Informacje o konfiguracji, wybrać opcję Pokaż w stanie rozstrzelonym lub modelu przerwanym i kliknąć przycisk OK.