Eksplodowane widoki w rysunkach

Można utworzyć rozstrzelony widok rysunku z istniejącego rozstrzelonego widoku złożenia. Rzeczywisty widok jest widokiem modelu, zwykle w orientacji izometrycznej.

Aby utworzyć rozstrzelony widok rysunku, należy:

 1. W złożeniu:
  1. Utworzyć nową konfigurację. Aby uzyskać szczegółowe informacje, patrz Tworzenie konfiguracji ręcznie.
  2. Utworzyć rozstrzelony widok. Aby uzyskać szczegółowe informacje, zobacz temat Widoki rozstrzelone w złożeniach.
 2. W rysunku:
  1. Wstawić widok modelu złożenia przy użyciu orientacji potrzebnej dla rozstrzelonego widoku. Aby uzyskać szczegółowe informacje, zobacz temat Widok modelu.

  2. Kliknąć prawym przyciskiem myszy widok rysunku i kliknąć Właściwości.
  3. W oknie dialogowym Właściwości widoku rysunku, w obszarze Informacje o konfiguracji, wybrać Pokaż w stanie rozstrzelonym lub modelu przerwanym.
  Każdy z tych widoków rysunku można również wyświetlić w stanie rozstrzelonym w poniższy sposób:
  • Kliknąć prawym przyciskiem myszy w widoku rysunku i kliknąć pozycję Pokaż w stanie rozstrzelonym.
  • W menedżerze właściwości PropertyManager Widok rysunku, w obszarze Konfiguracja odniesienia, wybrać Pokaż w stanie rozstrzelonym lub modelu przerwanym.