Usuwanie widoków

Aby usunąć widoki:

  1. Kliknąć prawym przyciskiem myszy w dowolnym miejscu w widoku rysunku i wybrać Usuń.
  2. Kliknąć Tak, aby potwierdzić usunięcie.
    Jeżeli usuwany jest widok szczegółów lub przekroju, należy wybrać opcję Usuń szkic szczegółów lub Usuń szkic przekroju, aby usunąć również szkic użyty do utworzenia widoku.