Widok rzutowania

Widoki rzutowania są tworzone przez złożenie istniejącego widoku w jednym z ośmiu możliwych rzutów. Ustawienie rzutowania europejskiego (pierwszego kąta) lub amerykańskiego ma wpływ na powstałą orientację widoku, jak zdefiniowane we właściwościach arkusza rysunku.

Widoki rzutowania są tworzone dla widoków ortogonalnych przy użyciu następujących narzędzi:
Tool_Standard_3_View_Drawing.gif Widok standardowy potrójny Widok Przodu jest widokiem modelu i pozostałe dwa widoki są widokami rzutowania utworzonymi przy użyciu rzutowania europejskiego (pierwszego kąta) lub amerykańskiego, jak określono we Właściwościach arkusza.
tool_Model_View_Drawing.gif Widok modelu Przy wstawianiu widoku ortogonalnego modelu (przód, prawa strona, lewa strona, góra, dół i tył), pojawi się menedżer właściwości PropertyManager Widok rzutowania, aby można było wstawić widoki rzutowania z któregokolwiek z widoków ortogonalnych w arkuszu rysunku.
tool_Projected_View_Drawing.gif Widok rzutowania Możemy wstawić widoki z któregokolwiek z widoków ortograficznych.

Można utworzyć widok rzutowania rozstrzelonego widoku złożenia ale nie a widoku szczegółów.

projected_view_ex2.gif
Widok rzutowania z widoku rzutowania
projected_from_section.gif
Widok rzutowania z widoku przekroju - pokazana jest cała część