Przechodzenie do widoku rodzica lub potomka

Niektóre typy widoków są połączone z ich widokami rodzicami. Na przykład widoki: szczegółów, przekroju, pomocnicze i rzutowania. Widoki rzutowania (włączając widoki boczny i górny Widoków standardowych potrójnych) i Widoki pomocnicze umożliwiają przeskakiwanie tylko od potomka do rodzica.

Aby przejść do widoku szczegółów lub przekrojów, należy:

Kliknąć prawym przyciskiem myszy koło szczegółów lub linię przekroju i wybrać Przeskocz do widoku szczegółów (lub widoku przekroju).

Aby przejść do widoku rodzica, należy:

Kliknąć prawym przyciskiem myszy widok potomka i wybrać Przeskocz do widoku rodzica.