Stan wyświetlania widoku rysunku

Możemy wyświetlać widoki rysunków w następujących trybach, z paska narzędzi Widoku lub w menedżerze właściwości PropertyManager Widok:
tool_Wireframe_View.png Przedstawienie krawędziowe Tool_Shaded_With_Edges_View.png Cieniowany z krawędziami
Tool_Hidden_Lines_Visible_View.png Ukryte linie widoczne Tool_Shaded_View.png Cieniowany
Tool_Hidden_Lines_Removed_View.png Ukryte linie usunięte    

W trybach Ukryte linie widoczne lub Ukryte linie usunięte można wybrać styl dla Wyświetlania stycznych krawędzi.

Domyślny tryb wyświetlania dla rysunków można ustawić poprzez wybranie Narzędzia > Opcje > Opcje systemu > Rysunki > Styl wyświetlania.