Wyprowadzone widoki rysunku

Poniższe typy widoków rysunku są wyprowadzane z innych widoków: standardowych widoków albo z innych wyprowadzonych widoków.
tool_Projected_View_Drawing.gif Widok rzutowania Tool_Vertical_Break_Drawing.gif Przerwane
Tool_Auxiliary_View_Drawing.gif Widok pomocniczy tool_Section_View_Drawing.gif Widok szczegółów
tool_Detail_View_Drawing.gif Widok szczegółów tool_Section_View_Drawing.gif Widok przekroju łamanego wyprostowanego

Należy użyć menedżera właściwości PropertyManager Widok przekroju.

tool_Crop_View_Drawing.gif Obcięty widok Tool_Alternate_Position_View_Drawing.gif Widok pozycji alternatywnej
tool_Broken_Out_Section_Drawing.gif Wyrwanie tool_Relative_View_Drawing.gif Widok względny