Zakres przekroju

W rysunku możemy określić, które komponenty i operacje żebra mają pozostać nie przecięte w widoku przekroju lub wyrwania złożenia przy użyciu okna dialogowego Widok przekroju. Karta Zakres przekroju również pojawia się w oknie dialogowym Właściwości widoku rysunku dla widoku przekroju lub wyrwania.

Aby uzyskać dostęp do okna dialogowego Zakres przekroju po utworzeniu widoku przekroju, należy:

  1. Kliknąć prawym przyciskiem myszy widok przekroju i kliknąć Właściwości.
  2. W oknie dialogowym wybrać kartę Zakres przekroju.

Wykluczone komponenty/żebra

Należy kliknąć komponenty i operacje żebra, które mają pozostać nie przecięte w obszarze graficznym lub w drzewie operacji FeatureManager.

Aby usunąć komponent z listy, należy ponownie kliknąć ten komponent lub wybrać go na liście i nacisnąć klawisz Delete.

Nie przecinaj wszystkich wystąpień

Należy określić, co zrobić jeżeli wybrany komponent lub operacja żebra jest użyty w złożeniu więcej niż jeden raz (na przykład, jeżeli jest członkiem szyku, lub jeżeli jest użyty jako komponent więcej niż jednego podzespołu):

Wybierz Aby wykluczyć wszystkie wystąpienia wybranego komponentu w złożeniu, należy zaznaczyć pole wyboru Nie przecinaj wszystkich wystąpień. W wynikowym widoku wszystkie wystąpienia wybranego komponentu pozostaną nieprzecięte.
Wyczyść Jeżeli chcemy wykluczyć tylko wybrane wystąpienie, należy odznaczyć pole wyboru Nie przecinaj wszystkich wystąpień. W wynikowym widoku, tylko wybrane wystąpienie jest nie przecięte, pozostałe są przecięte.

Autokreskowanie

Kliknąć Autokreskowanie, aby zmieniać kąt kreskowania na przylegających przeciętych ścianach. Wzory kreskowania zmieniają się przy tworzeniu przekroju złożenia.

Widok szczegółów utworzony z widoku przekroju lub wyrwania złożenia dziedziczy wzory kreskowania widoku swego rodzica.

Zróżnicuj skalowanie Różnicuje skalowanie kreskowania dla tego samego materiału w widoku rysunku. Usunięcie zaznaczenia pozwala zachować identyczne skalowanie dla wszystkich części z tego samego materiału.

Wyklucz łączniki

Wyklucza z przekroju łączniki. Łączniki obejmują wszelkie elementy wstawione z biblioteki SOLIDWORKS Toolbox (nakrętki, śruby, podkładki i tak dalej) za wyjątkiem członów konstrukcyjnych. Można również oznaczyć dowolny komponent jako łącznik, aby nie dokonywać jego przekroju. Aby podglądnąć łączniki, należy wybrać Pokaż wykluczone łączniki.

Aby oznaczyć dowolny komponent jako łącznik, należy otworzyć ten komponent i kliknąć Plik > Właściwości. W oknie dialogowym, na karcie Dostosowane, wybrać IsFastener (Jest łącznikiem) w części Nazwa właściwości i wpisać 1 jako Wartość/Wyrażenie tekstowe.

Odwróć kierunek

Przełącza kierunek widoku przekroju.