Modyfikowanie właściwości linii przekroju

Można wprowadzić zmiany w Widoku przekroju lub Widok przekroju łamanego wyprostowanego poprzez edycję właściwości linii przekroju. Właściwości te można ustawić przed, w trakcie lub po utworzeniu widoku przekroju.

Modyfikowanie linii przekroju przed utworzeniem widoku

Aby zmodyfikować linię przekroju przed utworzeniem widoku, należy:

 1. Kliknąć dwukrotnie widok rysunku i naszkicować linię (lub wiele linii dla widoku przekroju łamanego wyprostowanego) w widoku.
  Dwukrotne kliknięcie widoku rysunku zapewnia, że linia lub linie należą do widoku.
 2. Po wybraniu linii kliknąć Wstaw > Utwórz linię przekroju.
 3. Wybrać linię przekroju.
  Pojawi się menedżer właściwości PropertyManager Widok przekroju.
 4. Wprowadzić konieczne zmiany w menedżerze właściwości PropertyManager.
 5. Należy wykonać jedną z poniższych czynności:
  • Kliknąć Widok przekroju tool_Section_View_Drawing.gif i umieścić widok.
  • Kliknąć OK, aby zamknąć menedżer właściwości PropertyManager bez utworzenia widoku.
  Linię przekroju można wybrać i utworzyć widok przekroju w dowolnej chwili.

Modyfikowanie linii przekroju podczas tworzenia widoku przekroju

Aby zmodyfikować linię przekroju podczas tworzenia widoku przekroju, należy:

Edytować linię przekroju w obszarze graficznym lub w menedżerze właściwości PropertyManager w części Linia przekroju.
W przypadku edytowania linii przekroju w obszarze graficznym konieczne może być kliknięcie Przebuduj tool_Rebuild_Standard.gif na pasku narzędzi Standard lub Edycja > Przebuduj w celu zaktualizowania widok rysunku.

Modyfikowanie linii przekroju po utworzeniu widoku przekroju

Aby zmodyfikować linię przekroju po utworzeniu widoku przekroju, należy:

 1. Wybrać linię przekroju lub widok przekroju.
  Pojawi się menedżer właściwości PropertyManager Widok przekroju.
 2. Dokonać zmian w menedżerze właściwości PropertyManager lub w obszarze graficznym i kliknąć PM_OK.gif.
  W przypadku edytowania linii przekroju w obszarze graficznym konieczne może być kliknięcie Przebuduj tool_Rebuild_Standard.gif na pasku narzędzi Standard lub Edycja > Przebuduj w celu zaktualizowania widok rysunku.