Widok pozycji alternatywnej

Widoki pozycji alternatywnej wskazują zakres ruchu komponentu złożenia poprzez pokazanie go w różnych pozycjach. Można nałożyć jeden lub więcej Widoków pozycji alternatywnej na oryginalny widok w linii długa kreska dwie kropki.


drw_alternate_position_ex.gif
  • Możliwe jest wymiarowanie pomiędzy widokiem podstawowym a widokiem pozycji alternatywnej.
  • Widok pozycji alternatywnej jest dodawany do drzewa operacji FeatureManager.
  • Można utworzyć więcej niż jeden widok pozycji alternatywnej na rysunku.
  • Widok pozycji alternatywnej nie jest dostępny w widokach: Przerwanie, Przekrój, Obcięty lub Szczegół.
  • Po utworzeniu Widoku pozycji alternatywnej można modyfikować do na poziomach złożenia i rysunku.