Obcięty widok

Obcięty widok skupia się na fragmencie widoku rysunku ukrywając wszystko poza zdefiniowanym obszarem. Nieobcięta porcja jest otoczona szkicem, zwykle splajnem lub innym zamkniętym konturem.

Można utworzyć obcięty widok dowolnego widoku rysunku, za wyjątkiem Widoku szczegółów lub widoku z którego utworzono Widok szczegółów. Obcięty widok może zaoszczędzić czynności, ponieważ nie tworzymy nowego widoku. Na przykład: zamiast tworzenia Widoku przekroju, następnie Widoku szczegółów, a następnie ukrywania niepotrzebnego Widoku przekroju, można bezpośrednio obciąć Widok przekroju.