Przerysowywanie elementów OLE na rysunkach

Jeżeli jakakolwiek część aktywnego elementu OLE na rysunku jest zakryta, to element może nie być przerysowany gdy zostanie odsłonięty. To zachowanie może wystąpić na przykład gdy przesuwamy wzornik przez aktywny element Visio.

Aby przerysować element OLE i przywrócić rysunek, należy:

  • Dezaktywować element OLE i uaktywnić go ponownie.
  • Wybrać jeden z ośmiu uchwytów na obramowaniu elementów OLE.
Można przenosić elementy OLE na przód lub tył widoków rysunków i adnotacji. Należy kliknąć prawym przyciskiem myszy element OLE i wybrać Przesuń na wierzch lub Przesuń pod spód.