Widok szczegółów

Widok szczegółów jest tworzony na rysunku, aby ukazać część widoku, zwykle w powiększonej skali. Szczegół ten może należeć do widoku ortograficznego, widoku nieplanarnego (izometrycznego), widoku przekroju, widoku obciętego, widoku rozstrzelonego złożenia lub innego widoku szczegółów.

Powiększona porcja jest otoczona szkicem, zwykle okręgiem lub innym zamkniętym konturem.

Można ustawić domyślny współczynnik skalowania widoku szczegółów. Określa on skalę widoku szczegółów jako współczynnik widoku rodzica. Przykład: Używanie widoków szczegółów

Widoki szczegółów można rozwinąć w drzewie operacji FeatureManager, aby wszystkie komponenty i operacje były dostępne.