Etykiety lokalizacji dla widoków

W widokach szczegółów, przekroju i pomocniczych rysunków można umieszczać etykiety lokalizacji, aby udostępnić lokalizację arkusza i strefy w widoku rodzica. Ponadto można umieścić etykiety lokalizacji w kołach opisywania szczegółów, na liniach cięcia przekroju i na strzałkach widoku pomocniczego, aby udostępnić lokalizację odpowiedniego widoku potomka.

Arkusz 1 — widok rodzica Arkusz 2 — widok potomka

W tym przykładzie widoku przekroju Arkusz 1 pokazuje widok rodzica, a Arkusz 2 pokazuje widok potomka. Strefa jest określana przez centroid widoku. Etykieta lokalizacji w widoku rodzica pokazuje, gdzie znajduje się widok potomka (Arkusz 2 — Strefa C1). Etykieta lokalizacji w widoku potomka pokazuje, gdzie znajduje się rodzic (Arkusz 1 — Strefa B1).