Menedżer właściwości PropertyManager Ustaw schemat

Menedżer właściwości PropertyManager Ustaw schemat pojawia się podczas wstawiania schematu do dokumentu rysunku. Aby ten element menu był dostępny, w systemie musi być zainstalowane oprogramowanie Microsoft® Office Visio® Professional w wersji 2003 lub nowszej.

Aby wstawić schemat Visio do rysunku, należy:

  1. Kliknąć Wstaw > Schemat.
    Otwarty zostanie menedżer właściwości PropertyManager Ustaw schemat.
  2. W części Szablony schematyczne, należy wybrać szablon.
    Menedżer właściwości PropertyManager wyświetla listę szablonów najczęściej wymaganych w oprogramowaniu SOLIDWORKS. Aby wybrać z obszerniejszej listy w programie Visio, należy wybrać Inne u dołu listy SOLIDWORKS, a w przeciwnym razie nie dokonywać żadnego wyboru.
  3. Wybrać przez przeciągnięcie pole w obszarze graficznym, aby ustalić rozmiar i pozycję schematu.
  4. Utworzyć schemat w programie Visio.

Schemat Visio w rysunku SOLIDWORKS


drw_schematic.gif